อิฐขาว

1st picture

อิฐขาว (KS) เป็นวัสดุก่อสร้าง วิวัฒนาการใหม่จากต่างประเทศ ที่ทำขึ้นจากทรายและปูนขาว หรือเรียกว่า CALCIUM SILICATE BRICK (KALKSANDSTEIN) อิฐขาวได้ถูกค้นคิดโดยวิศวกร ชาวเยอรมัน ชื่อ Dr. L.BEJNBERDI ตั้งแต่ปี 1854 เพื่อใช้ทดแทนอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ซึ่งด้อยคุณภาพทั้งในด้านการกันเสียงรบกวนและกันความร้อน ซึ่งแตกต่างกันกับอิฐขาวโดยสิ้นเชิง วิวัฒนาการของอิฐขาวนั้นมีการคิดค้นปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีโรงงานผลิตอิฐขาวทั่วโลกมากกว่า1,000แห่ง โรงงานอิฐขาวที่แก่งคอยเป็นแห่งแรกของเอเชีย โรงงานอิฐขาว KS ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นโรงงานที่ทันสมัยโรงงานหนึ่งมีการผลิตตามมาตรฐานและใช้เครื่องจักรจากประเทศเยอรมันนีภายใต้การดูแลโดยวิศวกรชาวเยอรมันและยังได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี