คุณสมบัติดีเด่นของอิฐขาว


• กันเสียงได้ดีเยี่ยม

ผนังที่มีความหนาแน่นสูงจะช่วยในการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก อิฐขาวเป็นอิฐที่มีความหนาแน่นสูงถึง 1600 กก./ m3 ซึ่งสูงกว่าอิฐมวลเบา 2-3 เท่าตัว ดังนั้นจึงสามารถช่วยในการปกป้องเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีมาก จากผลการทดสอบผนังอิฐขาวที่ฉาบ แล้วจะสามารถกัน เสียงได้ 44 dB

• รับน้ำหนักได้มาก

จากผลการทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงอัตราในการรับแรงอัดนั้น อิฐขาวมีหน่วยกำลังรับแรงอัดมากกว่า 160 กก./ซม2 หรือมากกว่า 26 ตัน/ก้อน ซึ่งอิฐมอญรับได้เพียง 40 กก./ซม2 และอิฐมวลเบาเพียง 50 กก./ซม2

• แข็งแกร่ง ไม่แตกหักง่าย

อิฐขาวผ่านการผลิตโดยเครื่องปั๊มที่มีแรงอัดมากถึง 550 ตัน จากนั้นอิฐจะถูกนำเข้าเตาอบไอน้ำที่มีความดันอยู่ระหว่าง 10-16 bar นานประมาณ 8 -10 ชั่วโมง อิฐขาวทุกก้อนจึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน นั่นจึงทำให้เปอร์เซ็นการแตกหักและสูญเสียของอิฐขาวมีน้อยมาก

• ป้องกันไฟได้ดี

จากผลการทดสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงอัตราการทนไฟของอิฐขาว อิฐขาวมีความมั่นคงในการทนไฟถึง 240 นาที ซึ่งมากกว่าอิฐมอญถึง 1 เท่าตัว

• ประหยัดเวลาในการก่ออิฐ

อิฐขาวมีขนาดที่มาตรฐานเท่ากันทุกก้อน อิฐขาว 1 ก้อนมีขนาดเท่ากับอิฐมอญ 4 ก้อนครึ่ง ด้วยสาเหตุนี้การก่อผนังด้วยอิฐขาวจะใช้เวลาน้อยกว่า

• ประหยัดปูนในการก่อและฉาบ

อิฐขาวใช้ปูนในการก่อน้อยกว่าอิฐมอญถึง 2 เท่า ในการฉาบก็ใช้ปูนเพียง 1 ซม. เท่านั้น ส่วนอิฐมอญใช้ถึง 2 ซม.

• ป้องกันความร้อนได้ดี

เนื่องจากอิฐขาวมีรูระบายอากาศ 5 รูต่อก้อน จึงช่วยในการป้องกันความร้อนจากภายนอกได้อย่างดี

• ปัญหารอยร้าวน้อยมาก

การทรุดตัวของดินในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างต่อเนืองส่งผลให้ผนังอิฐเกิดรอยร้าวได้ง่าย ผนังอิฐที่รับน้ำหนักได้มาก ย่อมเกิดรอยร้าวได้ยาก